top of page

Shared Interests Group

Public·38 members

Slogan Tungkol Sa Korapsyon Tagalog 12


Slogan Tungkol Sa Korapsyon Tagalog 12
Korapsyon ang tawag sa pagnanakaw o pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga nasa posisyon sa pamahalaan o sa ibang sektor ng lipunan. Ito ay isang malaking suliranin na nakaaapekto sa kalagayan at kinabukasan ng bansa at ng mga mamamayan. Ang korapsyon ay nagdudulot ng kahirapan, kawalan ng hustisya, kawalan ng kalidad na edukasyon, kalusugan, at iba pang serbisyo publiko, at kawalan ng tiwala sa pamahalaan.


Ang slogan ay isang maikling pangungusap na naglalayong magbigay ng mensahe o panawagan sa mga tao. Ang slogan tungkol sa korapsyon ay maaaring gamitin upang magmulat, magpahayag, o maghimok sa mga tao na labanan at wakasan ang korapsyon sa lipunan. Narito ang ilang halimbawa ng slogan tungkol sa korapsyon na maaaring makatulong sa pagpapalaganap ng kamalayan at pagkilos laban sa korapsyon.


Download Zip: https://miimms.com/2w3HLt  • Ang korapsyon ay wakasan, upang ang pondo at kaban ng pamahalaan ay hindi mauwi sa mga bulsa ng ilan sa mga may kapangyarihan at nang mapunta sa tamang kinalalagyan. Ito ay isang slogan na nagpapakita ng epekto ng korapsyon sa pondo at kaban ng pamahalaan na dapat sana ay ginagamit para sa pag-unlad ng bansa at ng mga mamamayan. Ang slogan na ito ay naghihikayat din sa mga tao na maging mapagmatyag at mapanuri sa paggastos at paggamit ng pondo at kaban ng pamahalaan.  • Ang korapsyon ay hindi dapat ginagawa ng mga namumuno sa pamahalaan, dahail ito ay isang gawaing kasuklam-suklam, dahil ang pera at pondo ay nagmula sa buwis ng mamamayan na kanilang pinaghirapan para sa bayan. Ito ay isang slogan na nagpapakita ng katotohanan na ang pera at pondo na nakukulimbat ng mga tiwaling opisyal ay hindi kanila kundi pag-aari ng mga mamamayan na nagbabayad ng buwis. Ang slogan na ito ay nagpapaalala din sa mga namumuno na sila ay may pananagutan at obligasyon na gamitin ang pera at pondo para sa kapakanan at interes ng bayan.  • Kung walang corrupt, walang mahirap. Ito ay isang slogan na nagpapakita ng ugnayan ng korapsyon at kahirapan. Ang slogan na ito ay nagpapatunay na ang korapsyon ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming mahihirap sa bansa. Ang slogan na ito ay nag-uudyok din sa mga tao na labanan ang korapsyon upang makamit ang kaunlaran at kaginhawaan.  • Government is to computer, officials is to virus, corruption is to lacking of data's. So we need anti-virus, anti-corruption. Ito ay isang slogan na gumagamit ng paghahambing o analogy upang ipaliwanag ang konsepto at epekto ng korapsyon. Ang slogan na ito ay nagpapakita na ang korapsyon ay tulad ng virus na sumisira sa computer o pamahalaan. Ang slogan na ito ay nagmumungkahi din na ang solusyon sa korapsyon ay ang anti-virus o anti-corruption.  • Ang korapsyon ay dapat na iwasan, tanggalin at wakasan, sapagkat hindi lamang ang buhay ng bawat isa ang nakasalalay dito kundi ang bansa at ang magiging hinaharap nito. Ito ay isang slogan na nagpapakita ng malaking implikasyon ng korapsyon sa buhay ng mga tao at sa kinabukasan ng bansa. Ang slogan na ito ay nagpapahiwatig din na ang korapsyon ay isang problema na dapat tugunan ng lahat ng mga sektor at indibidwal sa lipunan.
Ang mga slogan tungkol sa korapsyon ay maaaring maging isang epektibong paraan upang maiparating ang mensahe at panawagan laban sa korapsyon. Ang mga slogan ay maaaring makapagbigay ng inspirasyon, impormasyon, o aksyon sa mga tao na makilahok at makialam sa paglaban at pagwawakas ng korapsyon. Ang mga slogan ay maaari ring maging isang simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga tao para sa isang mas maunlad at mas matuwid na lipunan.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page