top of page

Shared Interests Group

Public·44 members

Archicad 16 Uputstvo Srpski


Archicad 16 Uputstvo Srpski
Archicad je jedan od najpopularnijih programa za arhitektonsko projektovanje i 3D modeliranje. Archicad 16 je verzija programa koja je objavljena 2012. godine i koja je donela mnoge novine i poboljšanja u odnosu na prethodne verzije. U ovom članku ćemo predstaviti neke od osnovnih funkcija i mogućnosti Archicada 16, kao i način korišćenja programa na srpskom jeziku.


Šta je Archicad?
Archicad je program koji omogućava arhitektama i projektantima da kreiraju, uređuju i prezentuju svoje projekte u 3D prostoru. Archicad je zasnovan na principu BIM (Building Information Modeling), što znači da se u programu ne crta samo geometrija objekata, već se definišu i njihove karakteristike, materijali, veze, funkcije i druge informacije koje su bitne za projektovanje, izgradnju i održavanje građevina. Archicad omogućava sinhronizaciju između 2D i 3D prikaza, tako da se svaka promena u jednom prikazu automatski ažurira i u drugom. Archicad takođe podržava saradnju više korisnika na istom projektu, kao i razmenu podataka sa drugim programima i uređajima.


DOWNLOAD: https://urlca.com/2w36mw


Kako pokrenuti Archicad 16?
Da biste pokrenuli Archicad 16, potrebno je da imate instaliran program na vašem računaru, kao i licencu za korišćenje programa. Licenca može biti trajna ili privremena, a može se dobiti od distributera programa ili preko interneta. Kada pokrenete program, pojaviće se prozor za izbor projekta. Možete odabrati neki od postojećih projekata, otvoriti novi projekat ili kreirati novi projekat na osnovu nekog od šablona. Šabloni su preddefinisani projekti koji sadrže osnovne elemente i postavke za određenu vrstu građevine, kao što su kuće, zgrade, mostovi i sl. Kada odaberete projekat, otvoriće se glavni prozor programa koji se sastoji od više delova: • Meni traka - nalazi se na vrhu prozora i sadrži opcije za pristup različitim funkcijama programa. • Alatna traka - nalazi se ispod meni trake i sadrži ikone za brzi pristup najčešće korišćenim alatima za crtanje i uređivanje. • Navigaciona traka - nalazi se sa leve strane prozora i sadrži tabove za pristup različitim delovima projekta, kao što su spratovi, presjeci, fasade, pogledi, lejeri, filteri i sl. • Prikazni prozor - nalazi se u sredini prozora i prikazuje trenutni pogled na projekat u 2D ili 3D formatu. • Paleta informacija - nalazi se sa desne strane prozora i prikazuje informacije o trenutno izabranom elementu ili alatu. • Statusna traka - nalazi se na dnu prozora i prikazuje poruke o stanju programa i projekta.
Kako crtati i uređivati u Archicadu 16?
U Archicadu 16 možete crtati i uređivati različite vrste elemenata, kao što su zidovi, podovi, krovovi, stubovi, grede, prozori, vrata, stepenice, nameštaj i dr. Svaki element ima svoje osobine, kao što su dimenzije, položaj, orijentacija, materijal, boja i dr. Da biste nacrtali element, potrebno je da izaberete odgovarajući alat sa alatne trake ili iz menija Alati. Zatim možete odrediti početnu i krajnju tačku elementa u prikaznom prozoru, koristeći miš ili tastaturu. Možete takođe koristiti pomoćne linije, mrežu ili koordinate za preciznije crtanje. Da biste izmenili element, potrebno je da ga izaberete klikom na njega u prikaznom prozoru. Zatim možete koristiti ručice za promenu veličine ili oblika elementa, ili paletu informacija za promenu njegovih osobina. Možete takođe koristiti alate za pomeranje, rotiranje, kopiranje, brisanje ili grupisanje elemenata.


Kako prezentovati projekat u Archicadu 16?
Archicad 16 vam omogućava da prezentujete vaš projekat na različite načine, kao što su 2D ili 3D pogledi, presjeci, fasade, animacije, renderi ili štampanje. Da biste prešli iz jednog pogleda u drugi, možete koristiti navigacionu traku ili meni Pogled. Svaki pogled ima svoje postavke koje možete prilagoditi vašim potrebama i željama. Na primer, možete odabrati koji lejeri će biti vidljivi u pogledu, koje boje će se koristiti za prikaz elemenata, koje filtere će se primeniti na projekat i sl. Da biste napravili animaciju ili render vašeg projekta, možete koristiti alate za kameru i svetlo koji se nalaze u meniju Dokumentacija. Da biste štampali vaš projekat, možete koristiti alate za layout i publikaciju koji se nalaze u meniju Izlaz.


Zaključak
Archicad 16 je moćan i fleksibilan program za arhitektonsko projektovanje i 3D modeliranje koji vam nudi mnoge mogućnosti za kreiranje i prezentaciju vaših projekata. U ovom članku smo predstavili neke od osnovnih funkcija i mogućnosti Archicada 16, kao i način korišćenja programa na srpskom jeziku. Nadamo se da vam je ovaj članak bio koristan i da ste naučili nešto novo o Archicadu 16.


Za više informacija o Archicadu 16, možete posetiti zvaničnu web stranicu programa [ovde], ili pogledati video tutorijal [ovde].


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • 2021mofar
 • Ojasvi Jain
  Ojasvi Jain
 • Ridhima Desai
  Ridhima Desai
 • Teju Sharma
  Teju Sharma
 • Adhvika Gour
  Adhvika Gour
bottom of page